Voice

VOICEREEL

VOICE CLIPS

Commercial

"TK Fitness"

Drama

"Bulltoftakapningen 1972" Swedish Radio

Director: Anders Lundorph

Comedy

"Rådvill"

(Västgötska)

Drama

"Distraktion"

Drama

"Giftskandalen 1975"

Swedish Radio

Director: Jenifer Malmqvist